Arhiva

Kreiranje korisničkih persona

Persona označava model korisnika koji je stvoren na osnovu podataka prikupljenih od stvarnih korisnika. Svrha persona sastoji se u tome da se kreira pouzdana i realna slika o ključnim korisnicima proizvoda ili usluge.

Persone mogu da budu zasnovane na intervjuima ili, jednostavno, da budu izmišljene ličnosti. Najbolji način jeste taj da se prodavac upozna sa odlikama poželjnog kupca, tako što će razgovarati sa postojećim mušterijama i na taj način doći do osobina koje čine kupce kojima prodavac želi da se obrati. Dodatni koraci tog procesa sažeto su opisani u tri koraka.

https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/AvLWicCX.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/SFR7W5d8.jpg
https://nasamreza.rs/app/uploads/2023/04/eEhAm0TR.jpg

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi