Arhiva

Nalog za uplatu

ailD9c61

Osim starog načina plaćanja popunjavanjem papirne uplatnice i odlaskom u poštu ili banku, danas je mnogo zastupljenije elektronsko plaćanje pomoću m-bankinga.

Za koju god opciju da se odlučite, jedno je sigurno – treba popuniti uplatnicu odgovarajućim podacima.

https://nasamreza.rs/app/uploads/2021/12/xyCBDdCn.png

Kako se popunjava nalog za uplatu?

Da bi se popunila uplatnica, bilo papirna, bilo elektronska, moramo znati određene podatke. Pre svega, unose se podaci o platiocu (osobi koja plaća) i to: ime, prezime i adresa. Nakon toga, sledeće što treba napisati je ko je primalac. I za primaoca se moraju imati iste informacije: ime, prezime i adresa. Ukoliko je primalac neka firma, umesto imena i prezimena napisaćete naziv firme. Svrha uplate je treća stavka na našoj listi neophodnih informacija. Tu se navodi zbog čega nekom nešto uplaćujete. Ukoliko kupujete neke stvari preko interneta, svrha uplate može biti „kupovina stvari", ukoliko plaćate račune, svrha uplate će biti „Račun za…", gde ćete navesti tačno za šta je taj račun.

To je sve od podataka sa leve strane uplatnice. S desne strane nalaze se brojčani podaci.Pre svega iznos koji uplaćujete i valuta. Najčešće nam je valuta kojom plaćamo RSD (dinar) i kada unosite iznos, morate uneti na sledeći način: 4000,00. Četiri hiljade dinara upisujete kao 4000,00 a ne kao 4000. Šifra plaćanja je najčešće 189, odnosno 289. Ukoliko plaćate kao građanin (a ne kao firma) šifra plaćanja za gotovinska plaćanja je 189, a ukoliko plaćate bezgotovinski (preko m-banking aplikacije), šifra je 289.Račun primaoca morate znati i dobro uneti u naredno polje kako bi iznos otišao na pravo mesto.Model i poziv na broj nije uvek potrebno popunjavati.

https://nasamreza.rs/app/uploads/2021/12/35YdPNjb.jpg

Kako se plaća preko m-banking aplikacije i koje su prednosti takvog plaćanja?

Da biste plaćali preko ove aplikacije, potrebno je da je imate instaliranu na nekom od svojih uređaja, npr. na telefonu. Svaka banka ima svoj m-banking, pa će vam na licu mesta dati kôd uz pomoću kojeg pristupate aplikaciji. Nakon toga, sve račune možete da plaćate preko te aplikacije.

M-banking je pogodan iz više razloga: možete da birate u koje vreme ćete da vršite plaćanja, posle podne ili uveče, nećete trošiti vreme stojeći u redu za naplatu, već će se sve što plaćate direktno uzimati sa vašeg računa nakon nekoliko klikova. Popunjavanje uplatnice i dalje se vrši na isti način, samo što je uplatnica elektronska i kada napravite šablon za određeno plaćanje, samo popunjavate iznose za svaki mesec ili neki račun. Siguran i jednostavan način plaćanja je na klik od vas. Ne plašite se da uđete u, kako ga je nazvao jedan prodavac mobilnih telefona, „magični svet aplikacija“.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi