Arhiva

Neplaćena praksa – da ili ne?

Ljudi koji su na početku karijere ili pokušavaju da se prekvalifikuju neretko nailaze na ponude za neplaćene prakse u različitim kompanijama i organizacijama. U slučaju da vodite biznis koji lagano raste, u nekom momentu se može javiti potreba za novim kadrom koji ćete sami obučiti.

Pružanje prilike mladim ljudima željnim znanja je rešenje da dobijete sveže ideje, veliku količinu entuzijazma i potencijalne lojalne zaposlene. 

Pitanje koje se nameće, i na koje i vlasnici biznisa i oni koji tragaju za priilikama za praksu, treba da odgovore jeste – kada se isplati neplaćena praksa.

Neplaćena praksa je u redu u slučaju da one koji konkurišu unapred obavestite o uslovima. Informišite ih sasvim jasno u samom oglasu o tome koliko će praksa trajati, da li postoji šansa da nakon nje dođe do zaposlenja i šta bi konkretno bila njihova zaduženja. Naravno, svedočanstva ranijih praktikanata, ukoliko ih je bilo, mogu pomoći da svoj program prakse predstavite na najbolji i najtransparentniji način. 

U slučaju da praksa nije plaćena i da nakon završenog programa ne nudite zaposlenje, bitno je da planirana obuka i preporuka koju dajete mogu značajno da pomognu pri pronalaženju zaposlenja. 

Jedna od stvari koju nudite mora biti konstantna podrška. Podrazumeva se da mentori dobro poznaju svoj posao i da praktikante uče različitim veštinama kako bi ih osposobili za dalji samostalni rad. Praksa tokom koje praktikant samo obavlja „pešačke poslove“ koje bi mentor želeo da izbegne ne omogućava značajan napredak. Stoga je ključno da ljude koje ne plaćate novcem plaćate znanjem i prilikama koje će u budućnosti, upravo zbog stečenog znanja i vaših preporuka, dobiti.

Konačno, značajno je da politika vaše firme bude takva da praktikante tretirate kao kolege. Nemojte dolaziti u situacije da ih vaši zaposleni teraju da im donose kafu ili obroke. Ovakvo ponašanje je degradirajuće i može loše uticati na vaš celokupni imidž. 

Najzad, najpoželjnije je da najbolje kandidate zadržite u svojoj kompaniji. Tako ćete pokazati da ste spremni da pružite priliku i nagradite najuspešnije, što je dobra motivacija za one koji se prijavljuju.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi