Arhiva

Nova subvencija za sektor ugostiteljstva i turizma u iznosu od 30.000 RSD

A1dqCce6

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je da će u julu i avgustu, na ime subvencija ugostiteljstvu i turizmu zbog pandemije, firmama koje ispunjavaju uslove biti isplaćeno po 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom kome je firma isplatila zaradu za decembar prošle godine i podnela odgovarajuću poresku prijavu.

Pravo na bespovratnu pomoć imaju firme koje su kod Agencije za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovale delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, pripremanje i posluživanja hrane, pića, zatim hoteli, odmarališta, kampovi, auto-kampovi i kampovi za turističke prikolice, putničke agencije, tur-operatori, iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Spisak firmi koje su ostvarile pravo na subvenciju može se naći na sajtu ovog ministarstva

U obaveštenju na sajtu Ministarstva navodi se da će se novac korisnicima uplaćivati na posebne namenske dinarske račune koje će Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe. 

Ističe se da će firme koje smanje broj zaposlenih za više od 10 odsto, od dana stupanja na snagu programa pomoći zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći, izgubiti pravo na dobijanje subvencija. 

Proveru ovog uslova za dodelu subvencija radiće Ministarstvo finansija, o čemu će u slučaju neispunjenja obavestiti Ministarstvo turizma koje će onda tražiti povraćaj novca.

Veliki privredni subjekti koji su u stečaju ili u postupku likvidacije, odnosno privredni subjekti koji su se nalazili u teškoćama pre 31. decembra 2020. godine, dužni su da izvrše povraćaj odobrenih sredstava.

Privredni subjekt isplaćena sredstva može iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon poslednje isplaćene pomoći, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi