Arhiva

Novi moratorijum na obaveze otplate kredita stupa na snagu 1. avgusta

DRmglXQF

NBS je detaljno objasnila kako će izgledati

Svi dužnici banaka i davalaca finansijskog lizinga moći će dodatno da odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga, koje dospevaju u periodu od 1. avgusta, zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio. Tako stoji u propisima koje je usvojio Izvršni odbor Narodne banke Srbije, a u cilju ublažavanja posledica pandemije COVID-19 i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema. 

Proizvodi banke na koje se primenjuje moratorijum

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda banke, ali se neće primenjivati na obaveze za usluge platnog prometa (npr. provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima i sl.

Ponuda stiže do 31.07.2020.

Banke/davaoci finansijskog lizinga su dužni da do 31. jula 2020. godine dužnicima ponude zastoj u otplati obaveza (moratorijum). Sve informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma, biće objavljene na njihovoj internet stranici. 

Dužnik mora u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, da odgovori na ponudu: ukoliko je ne odbije, smatraće se da je prihvatio. Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Kako će se obračunavati redovna i zatezna kamata, šta će biti po prestanku moratorijuma, a kako će biti regulisani trajni nalozi i administrativne zabrane, detaljno se obavestite na sajtu Narodne banke Srbije

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi