Arhiva

Novine iz Vlade RS: Nov paket mera pomoći privredi sve izvesniji

sVHJnJJL

Vlada Republike Srbije, Privredna komora Srbije i Republički zavod za statistiku pokrenuli su opsežno istraživanje u kome učestvuje više od 1.000 kompanija, sa ciljem da utvrde koji su sektori više pogođeni, kakvi su planovi preduzeća, koji su njihovi izazovi i na osnovu toga reaguju odgovarajućom podrškom.

Nakon prvog, novi paket mera kojima bi država pomogla privredu sve je izvesniji, s tim što će ovoga puta najverovatnije svesti na kratkoročnu podršku za očuvanje likvidnosti i radnih mesta, ali i na razvojne mere kroz podršku izvoznicima i uključivanje naših kompanija u međunarodne lance snadbevanja.

Pretpostavlja se i da nove mere neće biti linearne, već selektivno usmerene ka najugroženjima koji su pretrpeli najveći udar krize i kojima je potrebno duže vreme za konsolidaciju. Veruje se da će, za razliku od prvobitnih, kada se gledalo kako da se pomogne da privreda prebrodi krizu kratkoročno, nove mere biti usmerene na saniranje krize koja će izvesno trajati mnogo duže od nekoliko meseci. Svakako, na Vladi ostaje da proceni koje bi moguće rešenje dalo najbolje rezultate.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi