Arhiva

Novo vreme i rad od kuće zahtevaju nova sistemska rešenja

cGUu1swK

Kompanije kojima vrsta poslovanja to omogućuje sve više omogućavaju zaposlenima da rade na daljinu – od kuće, iz kafića, sa obale reke, planine, tj. gde god da postoji dobra internet konekcija.

Ovakav način rada ipak zahteva i dodatnu tehnološku opremljenost i podršku, pre svega u rešenjima koja su zasnovana na Cloud tehnologiji. Zapravo, ona su ta koja omogućavaju siguran pristup elektronskoj pošti, kontaktima, kalendaru i rad sa svim važnim dokumentima, sa bilo kog mesta, na bilo kom povezanom uređaju. Jedan od takvih sistema, koji ne zahteva instaliranje softvera, ako tako odlučite, jeste Microsoft 365. On se ne bazira samo na uobičajenim alatima na koje smo navikli, kao što su Word, Excel, PowerPoint itd, već predstavlja mnogo više od toga i daje višestruka rešenja za vaše poslovanje.

Ovaj paket različitih proizvoda nudi mogućnost da pristupite svojim podacima gde god da se nalazite. Samo vam je potreban pristup internetu i portalu kako biste započeli ili nastavili rad na projektima. Pristup aplikacijama, mejlovima i dokumentima moguć je sa pet različitih uređaja na kojima je Microsoft 365 instaliran u bilo kom trenutku.

Kada su Word, Excel, PowerPoint i OneNote uskladišteni u vašim Microsoft bibliotekama, možete zajedno raditi na njima koristeći Office za veb koji otvara dokumente u veb pregledaču. Samo neke od pogodnosti su deljenje fajlova i eksterno i interno i simultani rad više ljudi na istom Excel fajlu. Možete poslati link i pozvati ljude da rade na dokumentu sa vama. Dok gledate međusobna ažuriranja, možete razgovarati jedni s drugima i razmenjivati ideje da biste dobili dokument sa pečatom timskog rada. Ušteda vremena je od krucijalnog značaja za efikasno poslovanje.

Bezbednost podataka je još veoma važna za vaše poslovanje. U okviru ovog paketa je i izuzetna zaštita osetljivih i poslovnih informacija kroz anti-spam i anti-malware rešenja.

Kako su danas ICT rešenja neminovnost za kompanije, jer čine važan uslov za konkurentnost na tržištu, one tragaju za najsavremenijim digitalnim rešenjima. Skladištenje podataka je do nedavno bio veliki problem, ali zahvaljujući Cloud-u, sada je moguće imati bezbedno mesto kome će samo odabrani imati pristup. U zavisnosti od vaših potreba, imate na raspolaganju dovoljan prostor za sve vaše materijale i informacije, dok konkretno Microsoft 365 poseduje 1 TB za skladištenje dokumenata.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi