Arhiva

Optimizacija troškova u poslovanju

XROKhhUP

Ukoliko razmatrate optimizaciju troškova tek u trenutku kada je vaš biznis već u krizi, izvesno je da kasnite sa uvođenjem ove mere.

Optimizacija troškova je, za razliku od smanjivanja troškova, dugoročna mera koja bi trebalo da od samog početka bude deo vašeg poslovanja. Uspešno realizovana optimizacija možda može i sprečiti nastanak krize.

Bitno je da napravimo jasnu razliku između optimizacije i smanjenja troškova. 

Za smanjenjem troškova posežemo kada želimo da rešimo kritičnu situaciju. Prilikom redukcije troškova dolazi do ekstremnih mera kao što su smanjivanje plata, otpuštanje radnika, smanjivanje radnog prostora i slično. Na ovaj način se reguliše gorući problem i omogućava trenutna ušteda određene količine novca.

Kod optimizacije troškova prisutno je dugoročno planiranje. Optimizacija podrazumeva postojanje strategije koje se držite tokom celokupnog poslovanja i važno je da znate da ona neće dati rezultate istog časa. Sa druge strane, dobro osmišljena i realizovana optimizacija možda će dovesti do toga da ne morate da se odlučujete za drastične redukcije troškova i prolazite kroz velike krize u kojima morate da delate trenutno i pod velikim pritiskom. 

Prilikom optimizacije troškova, ključno je osmišljavanje svakog resursa koji se koristi. Primera radi, nećete kupovati suvišnu opremu koju nema ko da koristi, vodićete računa o tome da ulažete u povoljnije sirovine kako biste umanjili troškove izrade konačnog proizvoda (vodeći računa o tome da ne dovedete do neželjenog smanjenja kvaliteta), organizovaćete posao tako da smanjite broj grešaka kako ne biste trošili vreme, sirovine i ljudsku energiju na projekte koji su se mogli bolje i brže razrešiti da je planiranje bilo detaljnije.

Najprostije rečeno – za optimizaciju troškova ključna je dobra organizacija. Da biste bili sigurni da ste dobro organizovani, možete angažovati konsultante koji će vam pomoći da implementirate dobru strategiju optimizacije troškova. Bitno je da oko sebe imate tim koji u svakom momentu zna šta radi. Kako bi optimizacija ostvarila svoj pun efekat, svi zaposleni moraju biti upućeni u „pravila igreˮ. Moraju znati kako tačno postupaju i zašto. Sigurno je da ćete, sa jasno definisanim ciljevima i preciznom komunikacijom, svi biti u istom timu jer imate zajednički cilj da izbegnete smanjenja plata i otpuštanja.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi