Arhiva

POLICIJSKI ČAS: Kako do dozvola za zaposlene u II i III smeni?

ae5ASaVn

Policijski čas, koji je u Srbiji na snazi od 18. marta i podrazumeva zabranu kretanja svih građana od 20 do pet časova, znači da sve kompanije koje imaju zaposlene u II ili III smeni za njih moraju da pribave posebne dozvole za kretanje.

Kako bi pribavili dozvole, poslodavci najpre moraju da popune obrazac, odnosno, tabelu sa podacima zaposlenih za čijim radom u noćnoj smeni postoji potreba i dostave na imejl vanrednostanje@privreda.gov.rs

Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahtev podnose na elektronsku adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Ovaj obrazac je dostupan na našem portalu i možete ga preuzeti ispod teksta, klikom na dugme „preuzmi“. Prilikom popunjavanja potrebno je obratiti pažnju na tačnost podataka koje unosite, što znači da tabelu popunite precizno i da svi podaci budu tačni, jer samo na taj način mogu da uđu u procedure. Obratite pažnju da popunite matični broj firme, kao i JMBG radnika za koga je neophodna dozvola rada u sate policijskog časa.

Ukoliko je potrebno da izvadite dozvolu za kretanje osoba koje imaju više od 65 godina, zahtev se podnosi u odvojenoj, posebnoj tabeli obrasca uz dodatno obrazoženje za njihovo radno angažovanje.

Važno je napomenuti da je poslodavac dužan da svakom zaposlenom koji se nalazi na spisku za izdavanje dozvole, izda i radni nalog za svaki pojedinačni izlazak u periodu od 20 do 05 časova. Ovaj dokument se izdaje na dnevnom nivou, na memorandumu kompanije, sa potpisom odgovornog lica i sadrži ime i prezime, matični broj zaposlenog, datum i vremenski period (od-do) kada je angažovan, odnosno kada je i zbog čega njegovo kretanje neophodno.

Podsećamo da policijski čas podrazumeva potpunu zabranu kretanja starijima od 65 godina u urbanim sredinama, odnosno starijima od 70 godina u ruralnim područjima. Takođe, podrazumeva i zabranu kretanja svim građanima u periodu od 20 časova do pet sati ujutru. U tom vremenskom okviru na ulici je zabranjeno kretanje svima, osim nadležnim organima na zadatku i radnicima koji obavljaju poslove u trećoj smeni. Svaka osoba koja se nađe na ulici za vreme policijskog časa može biti pritvorena i naknadno kažnjena od organa vlasti za postupanje suprotno odlukama države.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi