Arhiva

Poreski kalendar za jul/avgust 2019

negWS4Zw

Porez predstavlja obavezna plaćanja državi čiji je cilj prikupljanje sredstava kojima se finansiraju javna dobra i zajedničke potrebe. Blagovremeno izmirivanje poreskih obaveza jedan je od najvažnijih preduslova kontinuiranog i odgovornog poslovanja. U nastavku smo za vas pripremili kalendar poreskih obaveza za jul i avgust 2019. godine koji pored zakonski propisanih datuma sadrži i spisak potrebnih obrazaca:

01.07.2019.

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2019. godine

– Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije.
– Poreska prijava se podnosi na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica.
– Poreski bilas podnosi se na :

               Obrascu PB 1 – Poreski bilans obeznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2018. godine, uključujući i potrebne obrasce;

             -Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontniplan za budžetski sistem;

             -Obrascu PBN  – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge, preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica;

             -Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;

             -Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije;

             -Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2018. godinu i plaćenih akontacija;

05.07.2019.

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.07.2019.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.07.2019.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava zaporez na dodatu vrednost.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2019. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u drugom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31.07.2019.

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jun 2019. godine

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

. 05.08.2019.

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavljana obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12.08.2019.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.08.2019.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za treći kvartal 2019. godine

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za treći kvartal 2019. godine

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za jul mesec ako je u julu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30.08.2019.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu


Izvor: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti.html

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi