Arhiva

Poreski kalendar za septembar

SUewt0DL

Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe kao što su obrazovanje, zdravstvo, javni red i mir, zaštita privatne svojine i prava građana, infrastruktura, odbrana i slično.

Najbitniji detalji na koje treba obratiti pažnju prilikom izmirivanja poreskih obaveza jesu datumi, koji su zakonom propisani, i obavezna dokumentacija. Za vas smo u nastavku pripremili kalendar poreskih obaveza za mesec septembar 2019. godine kao i spisak neophodnih obrazaca:Kalendar poreskih obaveza za septembar 2019. godine:

02.09.2019.

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za jul 2019. godine.

05.09.2019

– Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

– Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.09.2019.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

16.09.2019.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

– Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

– Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

– Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

– Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

– Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.30.09.2019.

– Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2019. godine.

– Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Izvor

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi