Arhiva

Prekovremeni rad – da li plaćate u novcu ili u slobodnim satima (danima)?

rpqN2nce

Mnogi mali i srednji biznisi se suočavaju sa problemom kako da plate zaposlenima prekovremeni rad. To pitanje se postavilo posebno u novonastalim uslovima, kada je poslovanje i isplaćivanje plata postalo otežano.

Iako su neki poslodavci razmišljali da prekovremeni rad svojih zaposlenih obračunaju u prekovremenim satima, pa na osnovu toga da im daju slobodne dane, moramo da naglasimo da naš Zakon o radu takvu mogućnost ne predviđa, već bi ona predstavljala kršenje zakonskih prava zaposlenog. Postoje jasne zakonske odredbe koje utvrđuju pravo na uvećanje zarade zaposlenih po raznim osnovama, a oni su sledeći: 

1. Za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice,

2. Za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđenju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice

3. Za prekovremeni rad – najmanje 26% od osnovice

4. Po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca (minuli rad) – najmanje 0,4% od osnovice

Ne postoje zvanični podaci koji se odnose na to koliko se radi prekovremeno i koliko su radnici za to plaćeni, bilo da je u pitaju javni ili privatni sektor. Sindikati navode da se prekovremeno radi dva do tri sata dnevno. Ukoliko na zahtev nadređenog zaposleni rade prekovremeno duže od osam sati nedeljno, Zakon za tog posladavca predviđa kaznu od 600.000 do 1,5 miliona dinara.

Optimizacija rada

Mnogi preduzetnici su primorani da, usled neočekivanog povećanja obima posla, zahtevaju od zaposlenih prekovremeni rad. Važno da, u tom slučaju njihove obaveze budu jasno i precizno komunicirane: koliko dugo će se raditi prekovremeno (koliko dana, nedelja…), koji broj prekovremenih sati dnevno je u pitanju i koliko će biti plaćeni za taj rad. 

Za iznenadno povećanje posla, koje neće biti trajno, dobro je razmisliti da uzmete studente ili ljude kojima je potrebno iskustvo. Tako će vama biti manji troškovi, a njima će iskustvo dobro doći. 

Takođe, postavite prioritete i napravite precizan raspored poslova i ljudi koji će da ga obavljaju, kako biste što racionalnije iskoristili dato vreme za ostvarenje projekta, odnosno posla. Ukoliko smatrate da se inače gubi dosta vremena na nekim poslovima, vreme je za reorganizaciju. Razmislite o raspoređivanju zaposlenih na druge pozicije, razgovarajte sa njima i vidite šta bi ih učinilo zadovoljnijima i motivisanijima da ostvare bolje rezultate. 

Pri svemu ne zaboravite da obratite pažnju na očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih, jer smo svi pod pritiskom i stresom usled novonastalih radnih okolnosti. Zadovoljstvo i zdravlje vaših zaposlenih su dve stvari koje će svakako doprineti rastu i razvoju vašeg biznisa.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi