Arhiva

Šta kompanije rade sa marketing budžetima u vreme krize?

K4VE9tnW

Situacija sa pandemijom korona virusa, preduzimanje propisanih mera izolacije i rad od kuće, zatvaranje određenih prodajnih objekata, umnogome je uticalo na poslovanje velikog broja kompanija.

A, kada očekivan profit izostane, kao prvi logičan korak nameće se smanjenje budžeta za marketing. To potvrđuje i primer „moćnog“ Google-a koji namerava da prepolovi svoje marketing budžete u drugoj polovini godine. 

Prema rečima ljudi iz domaćih PR agencija, zbog nemogućnosti ostvarivanja planiranog profita, pojedine kompanije su već zamrzle ili smanjile budžete za oglašavanje, dok su druge većinu budžeta prebacile na online oglašavanje. Podrazumeva se da će svaka kompanija odlučiti o upravljanju svojim budžetom za marketing, ali bi, kako stručnjaci objašnjavaju, pre donošenja konačne odluke trebalo da uzmu u obzir trenutnu situaciju i da joj se prilagode. 

Vodeći ljudi iz sektora marketinga i odnosa sa javnošću velikih kompanija, marketinških i PR agencija, razmenili su mišljenja o ovoj temi i na ovogodišnjoj konferenciji komunikacionih lidera „Izazov 2020“, koju je organizovao portal Marketing mreža. Oni su bili saglasni da je pandemija loš trenutak za smanjivanje marketinških budžeta, zbog čega niko od njih ni ne razmišlja o takvoj odluci koja može značajno da smanji vrednost njihovog brenda. Naprotiv, kako tvrde ljudi iz PR i marketinških agencija, po udvostručenom broju sadržaja koji se plasiraju online, na portalima, ali i na televiziji, sami možete da vidite koje su kompanije povećale ulaganja u marketinške aktivnosti i zašto su u tome videle svoju poslovnu šansu. 

Sa ovom tvrdnjom saglasan je i marketing bloger i preduzetnik Mario Pilar. On ide i korak dalje, ističući da bi kompanije koje su morale da smanje svoje budžete za oglašavanje, trebalo da razmisle i o „gerila marketingu“. To podrazumeva plasiranje kreativnog sadržaja i formata, koji privlače pažnju, na neuobičajene platforme koje će naći put do željene ciljne grupe.

Sad je dobro vreme za revidiranje strategije oglašavanja. Pratite tržišna kretanja i budite fleksibilni kad su ulaganja u oglašavanje u pitanju, jer će upravo ta fleksibilnost biti ključna u periodu koji sledi.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi