Arhiva

Vodič za promenu sedišta firme

m1smPbzW

Svako pravno lice koje posluje na teritoriji Republike Srbije dužno je da prijavi svaku promenu koja je od važnosti za poslovanje Agenciji za privredne registre, koja vodi registar privrednih subjekata.

Tako su firme obavezne da APR-u prijave promenu poslovnog imena, sedišta firme, adrese za prijem pošte, pretežne delatnosti, vremena trajanja društva, zakonskih zastupnika, članova Upavnog odbora, članova Nadzornog odbora, udela vlasnika, ličnih podataka registrovanih lica, povećanja i smanjenja osnovnog kapitala firme, pravne forme, kao i statusne promene. 

Za promenu sedišta firme (odnosi se na pravna lica i preduzetnike) na sajtu Agencije za privredne registre predviđena je procedura i navedeni su svi potrebni dokumenti.

Da bi se izvršila promena sedišta firme potrebno je dostaviti APR-u dokaze o nastalim promenama podnošenjem registracione prijave promene podataka – obavezni podaci i uz to popunjen Dodatak 03 – promena sedišta i adrese u čijem prilogu je navedena i ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti.

Ostala dokumentacija obuhvata odluku nadležnog organa firme o promeni sedišta, kao i dokaz o uplati naknade koja trenutno iznosi 2.800 dinara.

Ukoliko se registracionom prijavom zahteva promena ne samo sedišta već i nekog drugog podatka potrebno je za svaku dodatnu promenu izdvojiti po 1.400 dinara. 

Potrudite se da sve ove administrativne radnje izvršite u roku od najviše 15 dana od dana donošenja odluke o promeni sedišta firme jer će te u suprotnom dodatno morati da svoje zakašnjenje platite 6.000 dinara. 

Agencija za privredne registre dužna je da na osnovu podnete prijave za promenu sedišta firme donese rešenje u roku od pet radnih dana od prijema prijave. Ukoliko u tom roku ne donese rešenje, smatraće se da je prijava usvojena po automatizmu. 

Agencija za privredne registre će o promeni adrese vašeg sedišta obavestiti Poresku upravu, tako da nemate obevezu da sami to činite. Izuzev ukoliko ste PDV obaveznik, kada Poreskoj upravi dostavljate popunjen i overen obrazac IEPDV sa podacima o promeni adrese sedišta.

S obzirom na to da se porez plaća i izračunava na osnovu šifre opštine, potrebno je da podatke za uplatu (poziv na broj i BOP) prilagodite novom sedištu firme, ukoliko menjate opštinu. 

Lokalna samouprava je još jedna adresa na koju se morate javiti sa rešenjem o registraciji promene adrese sedišta koje je izdala Agencija za privredne registre, jer je u njenoj nadležnosti naplata fisklanih i parafisklanih taksi. 

Novu adresu vaše firme i dokaz o promeni trebalo bi da sazna i vaša banka, poslovni partneri, dobavljači i svi oni kojima je u poslovanju sa vama važno gde se nalazite. 

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi