Arhiva

Zašto je SD WAN – softverski definisano umrežavanje – mreža budućnosti?

v7g9nm77

Sve je veći broj biznisa koji imaju nekoliko lokacija na kojima posluju. Međutim, problemi se javljaju kada te lokacije treba da se povežu sa centralnom lokacijom ili cloud-om kako bi se razmenili podaci i koristile aplikacije.

Tada je važno da mreža funkcioniše efikasno, da se poveća pouzdanost i dostupnost aplikacija, kao i da se skrati vreme neophodno za upravljanje takvom mrežom i smanje resursi koje koristite. Svakako vam je važno da bez smetnji održavate onlajn sastanke i bezbedno šaljete mejlove sa raznim poslovnim podacima.

Dakle, reklo bi se da su potrebni agilnost, veća produktivnost, veći kapaciteti i bezbednost. Zahvaljujući savremenom A1 SD WAN rešenju moguće je ostvariti sve te ciljeve. Pomoću ove managed service usluge saobraćaj se optimizuje preko više dostupnih veza, dajući vam vidljivost i kontrolu vašeg saobraćaja u realnom vremenu, dok istovremeno pruža jeftiniju alternativu, tako da je novčana ušteda svojevrstan dodatak na celu paletu naprednih funkcionalnosti koji se nude kroz novo rešenje.

U poređenju sa VPN mrežom, SD-WAN nudi veću fleksibilnost, jer omogućava protok saobraćaja preko više transportnih mreža, za razliku od VPN-a koji sav saobraćaj šalje jednim putem. To je kao da imate samo jednu ulicu kojom možete stići na posao, a vaš kolega ima pet različitih puteva, čime drastično smanjuje rizik da upadne u gužvu.

Takođe, neke kompanije i sistemi, usled dominantnosti eletkronske komunikacije u poslovnoj komunikaciji, moraju da se oslone na aplikacije sa pouzdanim performansama. Usled velike količine podataka i informacija koje idu preko servera, pored performansi, aplikacija mora zadovoljiti određeni SLA (Service Level Agreement) u slučaju otkazivanja linkova i drugih problema sa mrežom. Stoga brzina i pouzdanost rada su još jedna prednost, što naravno indirektno utiče i na cenu, jer ne dolazi do neplaniranih troškova usled nepouzdanosti tehnologije i „gužve” pri slanju podataka. A1 SD-WAN će dinamički usmeravati saobraćaj na najbolji dostupni link ili u skladu sa definisanim biznis polisima, koristeći napredne algoritme provere kvalieta mreže i njenih linkova u realnom vremenu. Ako dostupne veze pokazuju bilo kakve probleme u prenosu odmah će se primeniti mehanizam regulacije kako bi se osigurale performanse aplikacija visokog prioriteta.

Zahvaljujući savremenom A1 SD-WAN rešenju, koje uključuje inteligentni pristup mrežnom funkcionisanju, možete da imate bolju vidljivost i kontrolu nad vašim saobraćajem u realnom vremenu, kao i da upravljate čitavom mrežom iz jednog centra i reagujete na eventualne probleme u roku od nekoliko sekundi. Nove lokacije se mogu povezati za par sati i to uz koncept zero-touch provisiong-a, jer je uređaju koji se pošalje na lokaciju potrebna samo internet veza i napajanje.

Tokom promotivnog perioda koji traje do 1. oktobra 2022. provera svih funkcionalnosti u okviru korisnikovog mrežnog okruženja je besplatna.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi