eUprava

Poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana nalaze se u formi nacrta na ePorezima

Od 2023. godine, u postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu uvedena je novina koja podrazumeva da će Poreska uprava i pripremiti i učiniti dostupnim nacrte poreskih prijva, na portalu ePorezi.

Naime, Poreska uprava je bila dužna da do 03.04.2023. godine popuni poreske prijave na osnovu podataka iz službenih evidencija. Poreske prijave nalaze se u nacrtu i dostupne su poreskim obveznicima na portalu ePorezi, gde su se i ranije predavale poreske prijave poreza na dohodak.

Poreski obveznici, građani koji su ostvarili oporezivi dohodak veći od 3.719.376 dinara, dužni su da provere ispravnost podataka, da poreske prijave koriguju i dopune, po potrebi, a nakon toga plate porez i prijave predaju najkasnije do 15.05.2023. godine.

Poreska prijava podnosi se na novom obrascu PP GPDG.

Građani koji na portalu ne pronađu prijavu u nacrtu, a koji jesu obveznici poreza, trebi istu da pripreme sami, i da je predaju u zakonskom roku. Drugim rečima, građani ne treba da se oslanjaju samo na podatke koje pripremi Poreska uprava, jer za tačnost podataka odgovaraju sami građani.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Urednički tim Naše mreže je dinamična i iskusna grupa autora koji su posvećeni pružanju pronicljivih analiza, vesti iz industrije i detaljnih profila uspešnih preduzetnika.

Više o redakciji