Važni datumi

Novi rok za podnošenje evidencije PDV-a na SEF skraćen sa 15-og na 10-ti u mesecu

Izmenama propisa kojima je uređena oblast elektronskog fakturisanja izvršeno je skraćene roka u kojem obveznici PDV-a moraju da podnesu PDV evidencije na SEF.

Dosadašnji rok od 15 dana, skraćen je na 10 dana po isteku poreskog perioda.

Izmena se primenjuje od 01.01.2024. godine.

Mesečni obevznici PDV-a osetiće je prvi put prilikom predaje PDV evidencije za januar 2024. godine. Rok za podnošenje biće 10. februar.

Tromesečni obveznici novi rok primeniće prvi put u aprilu, kada će do 10-og u mesecu predati PDV evidenciju za prvi kvartal 2024. godine.

Novi rok odnosi se na predavanje pojedinačnih i zbirnih PDV evidencija na SEF-u. Rok za predaju PDV prijave i plaćanje poreske obaveze ostaje nepromenjen (15 dana od isteka poreskog perioda).

Ukoliko nakon predaje PDV evidencije dođe do promene koja utiče na podatke u evidenciji, obaveznici imaju mogućnost korigovanja evidencije. Rok za ažuriranje podataka iznosi 15 dana od isteka perioda u kojem je došlo do promene.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Urednički tim Naše mreže je dinamična i iskusna grupa autora koji su posvećeni pružanju pronicljivih analiza, vesti iz industrije i detaljnih profila uspešnih preduzetnika.

Više o redakciji