Važni datumi

Rok za predaju poreske prijave za porez na dobit za 2022. godinu ističe 29.06.2023. godine

U skladu sa članom 63. Zakon o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije, rok za predaju poreske prijave poreza na dobit pravnih lica je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez. Posledično, poreska prijava za porez na dobit za 2022. godinu mora biti predata najkasnije 29.06.2023. godine.

Do predaje prijave, pravna lica treba da izmire obaveze za porez na dobit, ukoliko one postoje, i to:

  • konačnu obavezu za porez na dobit za 2022. godinu, i
  • dospele akontacije poreza (tačnije, razlike između starih i novih akontacija, ako su akontacije plaćanje prema visini obaveze za 2022. godinu) na dobit za 2023. godinu.

Akontacije dospevaju svakog meseca, 15. u mesecu. Ukoliko obaveze izmirujete u drugoj polovini juna, potrebno je da izmirite 5 akontacija poreza na dobit, odnosno razlike po osnovu 5 akontacija, ako ste do sada plaćali akontacije u visini akontacije za 2022. godinu.

Teme

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Urednički tim Naše mreže je dinamična i iskusna grupa autora koji su posvećeni pružanju pronicljivih analiza, vesti iz industrije i detaljnih profila uspešnih preduzetnika.

Više o redakciji