Arhiva

Kako da kreirate radno okruženje u kom su zaposleni zadovoljni?

Brojna istraživanja pokazuju da je pozitivno radno okruženje jedan od važnih faktora koji utiču na zaposlenog, njegovu angažovanost na radnom mestu, produktivnost, motivaciju, pa i na odluku da ostane u određenoj kompaniji. Zato je odgovornost svakog lidera i menadžmenta da učestvuju i doprinesu atmosfere u kojoj „svi dobijaju“. A, kako tačno izgleda stimulativno i pozitivno radno okruženje, predstavili smo u tekstu koji sledi.

Ravnoteža između privatnog i poslovnog 

Ako zaposleni ima vremena za privatan život, njegovo zadovoljstvo poslom se povećava jer nema osećaj da ga posao “ugrožava”. Zato ih nemojte preopterećivati poslom i nemojte očekivati da vam budu dostupni 24/7. Ukoliko imate potrebu da vaši zaposleni budu angažovani i van redovnog radnog vremena, dogovorite sa njima konkretne uslove. Nemojte nametati dodatni posao bez adekvatne naknade.

Fleksibilno radno vreme

Posao neće trpeti ako dozvolite ranoraniocima dolazak na posao od 7 ujutru, a drugima od 9 časova. Dajte zaposlenima kontrolu nad vremenom i steći ćete njihovu naklonost i poštovanje, a podstaći ćete njihovu produktivnost i predanost firmi.

Poverenje u zaposlene

Izuzimajući obavezne sastanke, zaposleni bi trebalo da organizuju svoje vreme i obaveze na poslu onako kako im najviše odgovara. Podelite zadatke, dajte rokove, ali prepustite njima da ih urade kada i kako oni misle da bi trebalo. Nemojte ih pritiskati i kontrolisati. Pokažite da im verujete. 

Otvorena komunikacija

Transparentna i otvorena komunikacija daje zaposlenima osećaj da ono što kažu ima vrednost i da se ceni. Zato su otvorene diskusije, u kojima mogu da učestvuju i i iznose svoje stavove, jedan od važnijih koraka ka kreiranju pozitivnog radnog okruženja.

Mogućnost razvoja

Da bi zaposleni mogli da idu u u korak sa vremenom i da se razvijaju, a istovremeno doprinose uspehu kompanije, potrebno je omogućiti im da se usavršavaju. Zbog toga je važno obezbediti im edukaciju koju žele, a koje su u skladu sa ciljevima vaše kompanije. Biće to sjajna investicija na duge staze.

Nagrađivanje

Kada radnici osete da su cenjeni i da se njihov trud i zalaganje primećuje i vrednuje, onda dobijaju dodatnu snagu. Nagrade, i materijalne i nematerijalne, podstiču pozitivna ponašanja zaposlenih. Veoma je važno nagraditi zaposlenog koji u svom radu promoviše vrednosti i doprinosi uspehu kompanije.  

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi