Arhiva

Kako odabrati pravog kandidata za posao?

syL2z3oY

Izbor kvalitetnih kadrova koji će doprineti stvaranju zdrave radne atmosfere nije lak posao.

Najvažnije je od starta imati jasno definisane ciljeve i očekivanja, sa obe strane: od strane kompanije to je precizan opis posla i neophodne kompetencije, a od strane kandidata jasno komunicirana očekivanja.

Kompetencija i kultura

Pored određivanja obaveza i odgovornosti kandidata, određuju se i specifičnosti same pozicije – da li je za nju potreban fakultet, dodatni nivo obrazovanja, posebna strukovna znanja – a potom i kompetencije, odnosno konkretna znanja koje kandidat ima. Samoj selekciji pristupa se iz dva pravca. Jedan uključuje proveru znanja, koja su različita i definisana prema svakoj od pozicija. Primer je CBI ili Competency Based Interviews, dobro poznat i oproban pristup selekciji, tokom kojeg HR koristi alate kako bi testirao/proverio primenjivost znanja koje kandidat poseduje. Drugi pravac selekcije je provera koliko i kako kandidat može da se uklopi u postojeći tim, u načine rada i kulturu kompanije. 

Kako odabrati između dva podjednako dobra kandidata?

Dobar HR ima u velikoj meri razvijene sposobnosti da kroz proces selekcije odgovori potrebama „biznisa“, odnosno da izdvoji najvažnije kompetencije koje bi kandidat trebalo da poseduje. Potrebno je da se odabere visoko motivisana i osoba, koja će najbolje odgovoriti zahtevima koji se pred nju stave, a to je moguće samo ako postavimo visoka očekivanja. Za slučaj da se u najužem krugu nađu dva podjednako dobra kandidata, HR uvek ima mogućnost da oba još jednom pozove na razgovor i da im dodatni zadatak, koji će pomoći da se jedan, barem u malom procentu, izdvoji u odnosu na drugog. Na kraju će stručnost, sposobnost i kvalitet jednog kandidata svakako „isplivati“.

Šta ako to ipak ne bude pravi kandidat?

Posle selekcije, novozaposleni se uklapa u sistem, a to pored nadređenog menadžera mora da prati i HR. Ako u bilo kom trenutku stvari ne idu kako bi trebalo, odgovornost nadređenog i HR-a je da to koriguju, davanjem direktnog fidbeka.Nakon toga, trebalo bi dati neki rok kandidatu, u okviru koga bi on mogao da se popravi. Ukoliko se to ne desi, najbolje za kandidata i kompaniju koja ga je angažovala jeste da se saradnja prekine. To svakako ne znači da taj kandidat nije dobar i kvalitetan kadar – mnogo je faktora koji utiču na to da li će se osoba integrisati, možda samo više odgovara nekom drugom sistemu.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi