Arhiva

Kako predvideti/biti korak ispred potreba kupaca u periodu posle krize?

vqA4F85g

Krizna situacija prouzrokovana korona virusom promenila je naše životne navike, a samim tim i potrebe. Da bi se poslovanje uspešno nastavilo i da profit ne bi opao, neophodno je da počnemo da razmišljamo drugačije, ali i da promenimo poslovnu politiku.

Trebalo bi da budemo korak ispred svih, kako ispred konkurencije, tako i ispred potrošača, a to možemo ostvariti primenom sledećih saveta:

Mislite onako kako kupci razmišljaju – S obzirom na to da prodaja uključuje interdisciplinarne veštine koje se odnose na psihologiju, sociologiju, ekonomiju, menadžment, marketing, komunikaciju, trebalo bi da se fokusirate na kupca, da saznate njegova interesovanja, želje i da razumete šta on očekuje od vas kao proizvođača. Kada odredite ciljnu grupu, nije dovoljno da samo saznate potrebe potrošača, već i da pripremite ponudu za prezentaciju kupcima, osmislite plan o pregovaranju, ali i zaključivanju posla.

Saznajte ko su vaši kupci i izgradite odnos sa njima – Jedan od ključeva uspeha jeste da znate ko su korisnici vašeg proizvoda ili usluga. Upoznavanjem potrošača, upoznajete i njihove potrebe, a samim tim možete da pripremite proizvode koji oni od vas očekuju, tako da će oni steći utisak da vi kao proizvođači brinete o njima, kao i da su vam značajni. Razumevanje potreba korisnika je ključan faktor u njihovom zadržavanju, kao i sticanju novih, što dovodi do većeg profita, a samim tim i do zadovoljavanja krajnjeg cilja kompanije. Da biste upoznali kupce, potrebno je da razumete i prihvatite različite potrebe i želje,kao i njihove posebne zahteve u procesu kupovine. 

Predviđajte, ali i planirajte – Svako predviđanje samo po sebi zahteva određeno planiranje. Ova dva procesa su nerazdvojna i na njima treba da se zasniva poslovanje jedne kompanije. Predviđanje se odnosi na istraživanje i dovodi do šireg kruga opcija, tj. mogućih potreba koje treba zadovoljiti. Ono se zasniva na informacijama koje dobijamo iz okruženja, međutim, morate obratiti pažnju na njihovu tačnost i relevantnost, kako biste napravili dobru selekciju i doneli pravu odluku. S obzirom na to da je budućnost neizvesna i promenljiva, takve su i potrebe korisnika, zato morate imati plan za svaku moguću potencijalnu situaciju ili bar za veći deo njih. Planiranje se odnosi na preduzimanje konkretnih akcija zasnovanih na timskom radu. Razrađene i dobro osmišljene akcije dovode do zadovoljavanja potreba vaših korisnika, a samim tim i do ispunjavanja vašeg prvobitnog cilja.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi