Arhiva

Kako rešiti 4 najčešća problema u poslovanju

vpwqVrIj

Čak i odličan proizvod ili usluga podržana vrhunskom strategijom i besprekornim izvršenjem nije garancija da vaše preduzeće neće upasti u probleme. Svaki posao je različit i ne postoje univerzalna merila koja mogu da pokažu da li je vaše poslovanje ugroženo. Međutim, postoje potencijalne problematične tačke na koje bi svaki preduzetnik trebalo da obrati pažnju.

Uočavanje sledećih tačaka na vreme može vam omogućiti da planirate pretnje i upravljate njima pre nego što izmaknu kontroli.

1. Loši prihodi

Ako ste u početnoj fazi svog poslovanja ili ste upravo lansirali novu liniju proizvoda, moguće je da ćete u nekom početnom periodu imati niske prihode. Ako je to slučaj, važno je biti realan koliko će dugo biti potrebno da prihodi nadoknade troškove. Možda ćete morati da trpite gubitke jednu ili dve godine. Da biste to uradili, biće vam potreban novac od ušteđevine, finansiranja ili ulaganja koji će vam pomoći.

2. Niske cene

Nažalost, mnogi preduzetnici ne znaju sa sigurnošću da li njihove cene mogu pokriti sve troškove. Uobičajeno je da mala preduzeća cene svoje proizvode i usluge na osnovu onoga što konkurencija naplaćuje. Međutim ovo bi mogla da bude greška. Važno je poznavati svoje troškove i željeni povraćaj kapitala i uzeti ih u obzir kada postavljate cene. Nije loše da vaše cene budu više nego cene vaših konkurenata. Ukoliko nudite unikatni ili specijalizovani proizvod, ovo rešenje je krajnje prikladno.

3. Neefikasnost

Uporeditesvoje poslovanje sa drugima u vašoj industriji i odredite koliko dobro radite u odnosu na svoje konkurente. Možda ćete otkriti da vas potrošeni resursi skupo koštaju. Uvek možete pronaći načine da poboljšate svoju operativnu efikasnost. Jedan od načina da se poveća produktivnost je uz pomoć mnogih pristupačnih tehnoloških alata koji su sada dostupni, poput centralizovanih sistema za štampanjenaprednih connectivity rešenja i drugih ICT servisa i usluga koje pomažu digitalizaciju poslovanja i prilagođavanje biznisa novim uslovima tržišta.

4. Niske kamatne stope

Zasebno analiziranje marže profita za svaki proizvod ili uslugu može otkriti probleme koje obično ne biste primetili. Proizvodi koji ne rade dobro mogu povući na dole vaš krajnji rezultat i tok gotovine i preusmeriti fokus menadžmenta sa proizvoda koji poseduju veću maržu. Nemojte juriti samo za većom prodajom, već jurite za profitabilnom. Neutralisanje izgubljenih proizvoda će verovatno ubrzati obrt zaliha, oslobađajući gotovinu i prostor kako biste mogli da ostvarite više prihoda.

Izvor: www.bdc.ca

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi