Arhiva

Šta je to digitalna transformacija i zašto je važna za naš biznis?

DESqewcv

Sigurni smo da ste nebrojano puta čuli za izraz digitalna transformacija, međutim da li znate šta ovaj izraz tačno predstavlja?

Za početak, glavni okidač su potrebe korisnika, a rezultat unapređenje procesa, ali i transformacija ljudi i promena njihovog načina razmišljanja.

Dok je digitalizacija pretvaranje analognih informacija u digitalni oblik, transformacija je uključivanje novih tehnologija u sve aspekte poslovanja jedne organizacije. U pitanju je objedinjavanje i povezivanje digitalnih informacija radi lakšeg korišćenja, pojednostavljenja ili ubrzanja poslovnih procesa i performansi. 

Ovaj proces možemo podeliti u tri segmenta. 

Prvi je poboljšanje korisničkog iskustva, jer nam podaci sa novih digitalnih platformi mogu pomoći da steknemo bolji uvid u potrebe kupaca. Dobar primer su društvene mreže koje obezbeđuju značajne podatke o navikama potrošača, a brendovima omogućavaju da grade komunikaciju i snažniji odnos sa kupcima.

Drugi segment je vezan za transformaciju operativnog procesa, jer se digitalizacijom smanjuje količina vremena i resursa potrebnih za sprovođenje operacija i inovacija. Primera radi, digitalizacija radnih procedura pojednostavljuje svakodnevni rad, štedi vreme zaposlenih i poboljšava tačnost vođenja evidencije. Takođe, različiti alati dodatno poboljšavaju saradnju. Na primer, platforma WebEx omogućava video konferencije, SharePoint deljenje datoteka, dok Slack objedinjuje funkcionalnosti elektronske pošte i deljenja dokumenata. 

Treći segment je vezan za transformaciju poslovnog modela uz pomoć novih tehnologija i različitih cloud servisa, kao što su Infrastructure as a service (IaaS) ili Software as a service (SaaS). Ovo za kompanije znači uštedu sredstava i vremena, jer su sada softveri dostupni kao usluge, bez instalacije i dodatnog održavanja. U tom procesu se moraju poštovati prinicipi Digital‑first i Mobile‑first, kao i primena vrhunskih IT Security mera. To podrazumeva praćenje trendova u web dizajnu, koji će dovesti do značajnih promena web sajta ili web aplikacija što za rezultat može imati više posetilaca, a samim tim i vaš biznis može da posluje mnogo bolje.

Benefiti digitalne transformacije su mnogobrojni. Samo neki od njih su poboljšano iskustvo potrošača, smanjenje troškova, dostupnost analitike, uvođenje novih proizvoda i usluga, kao i precizna segmentacija tržišta. Sa druge strane, opiranje procesu digitalne transformacije može proizvesti velike probleme za kompanije. Primeri kompanija Kodak, Nokia ili Blackberry, koje nisu pravovremeno prilagodile biznis strategije novim trendovima to i potvrđuju. Ove kompanije, iako u jednom momentu svetski lideri u svojim oblastima poslovanja, nisu shvatile i prihvatile digitalnu transformaciju kako bi ostale u korak sa konkurencijom. Odsustvo izdvajanja dela prihoda za implementaciju nekih od rešenja u pravcu transformacije poslovanja, a koje bi za rezultat imalo da ponudi novo iskustvo potrošačima, dovelo je do bankrota ili potpune marginalizacije ovih kompanija.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi