Arhiva

Startapuj: Korak 2: sprovođenje analize

Mua6vAVV

Ako smo u prvom koraku artikulisali viziju, u drugom koraku sprovodimo analizu.

Zašto to radimo? To radimo da bismo pronašli najbolji način da ostvarimo viziju. Analiza će nam pokazati da li je naša vizija dovoljno dobra da se za nju vredi boriti. Takođe će nam pokazati i to da li smo dorasli našoj viziji. Ako nam vizija govori „mi to hoćemo“, analiza nam odgovara „mi to možemo“. 

Kada kažemo „analiza“, ne mislimo samo na stručnu analizu, već na sveukupnost misaonih procesa koji nam pomažu da pronađemo najbolji način za realizaciju vizije. Tokom analize mi razmišljamo, istražujemo, sagledavamo, preispitujemo i razrađujemo sve ono što je bitno za naš poslovni poduhvat. 

Tokom analize, bavimo se internim i eksternim okruženjem. 

Što se tiče interne analize, u njoj se bavimo sobom – razmatramo ko smo, šta smo, šta želimo, šta možemo, čemu težimo, šta nas pokreće, u šta verujemo, u čemu smo jaki, u čemu smo slabi, kakve su nam sklonosti, šta možemo da ponudimo, kako možemo da doprinesemo, sa kim možemo, sa kim ne možemo itd. 

Što se tiče eksterne analize, u njoj se bavimo svetom oko nas – analiziramo šta se dešava u okruženju, kakve su opšte tendencije, šta se dešava na tržištu, kako se ponašaju kupci, kako se ponaša konkurencija, šta ljudi vole, šta ljudi žele, kakvi su uslovi poslovanja, kakve su razvojne mogućnosti, kako to utiče na nas itd. 

Ono što je važno znati je da svaki preduzetnik nedvosmisleno prolazi kroz fazu analize. Nekad to radi svesno, a nekad nesvesno. Nekad to radi sistematično, a nekad stihijski. Nekad analizira temeljno i dugo, a nekad površno i kratko. 

Nekad to radi transparentno, tako što sve zapisuje, a nekad tiho i neprimetno, u svojim mislima. U svakom slučaju, analiza uvek stoji u pozadini odluka o otpočinjanju biznisa. 

Ponekad je pametno i angažovati profesionalca koji će nam pomoći oko analize. To može biti pojedinac ili firma koji su za to specijalizovani. Najčešće su u pitanju marketinška istraživanja, ali se mogu obavljati i druge analize, kao što su npr. studije izvodljivosti. Ova ulaganja ponekad daju zaista veoma dobre rezultate. 

Uzmimo za primer proizvodnju unikatnog nameštaja. Naša vizija može biti da postanemo vodeći proizvođač na Balkanu, ali nam analiza može ukazati na to da je tržište zasićeno, da nam nedostaje kreativnog kapaciteta, da možemo imati problema sa snabdevanjem ili da jednostavno nemamo finansijskih mogućnosti. Analiza nam u tom slučaju može ukazati da bi možda trebalo da razmislimo o tome da se bavimo drugom delatnošću. 

Analiza spaja želje sa mogućnostima, viziju sa ostvarenjem, i snove sa realnošću. 

Analiza nam pomaže da osmislimo ponudu i započnemo svoj novi biznis. 

U sledećem tekstu: korak 3 – osmišljavanje ponude. 

Autor teksta je Igor Lazarević, poslovni savetnik sa više od 20 godina iskustva u razvoju poslovanja  

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru