Arhiva

Startapuj: Korak 4: izrada plana

OSvGovSE

Postoji rečenica „Planiranje je sve. Plan je ništa“.

Smisleno planiranje je veoma važna faza u pokretanju novog posla. Upravo o tome govori i gornja rečenica – važan je proces planiranja, a ne plan kao takav. 

Šta podrazumeva planiranje? 

Najkraće rečeno, planiranje je opredeljivanje budućeg delovanja. To je aktivnost tokom koje određujemo šta i kako ćemo raditi da bismo ostvarili postavljene ciljeve. Ako bi tačka A bilo sadašnje stanje, a tačka B željeno stanje, onda nam planiranje služi da nam kaže kako da stignemo od tačke A do tačke B. 

Zato je kod procesa planiranja najvažnije da prvo definišemo ciljeve. Ciljevi nam govore gde želimo da budemo. Ciljevi mogu biti razni – kratkoročni, dugoročni, merljivi, nemerljivi, osnovni, izvedeni – ali ono što je najvažnije je da ciljevi budu usaglašeni sa vizijom koju imamo. 

Tek nakon što definišemo ciljeve, prelazimo na izradu strategija i planova, koji postoje da bi nam pomogli da ostvarimo postavljene ciljeve. To su svojevrsne smernice koje nam govore šta, kada i kako treba da radimo kako bismo postigli ono što smo zacrtali. Bez njih, kretali bismo se neartikulisano.

Kako je budućnost neizvesna, važno je razmišljati o tome šta se sve u budućem periodu može dešavati, kako bismo spremni dočekali događaje koji nam dolaze. Taj proces se zove predviđanje ili anticipiranje, i sastavni je deo procesa planiranja. Posebno je važan prilikom izrade strategija i planova. 

Kako to izgleda na konkretnom primeru? 

Recimo da je u pitanju proizvodnja domaćih sokova. 

Dakle, ono što bismo mi nudili tržištu bi bili domaći sokovi. U pitanju bi bili premium sokovi organskog porekla, pravljeni po posebnoj recepturi od voća i povrća koji su proizvedeni isključivo u Srbiji, sa 100% sadržajem voća, bez šećera i hemijskih dodataka. U ponudi bismo imali šest osnovnih ukusa (jabuka, breskva, jagoda, višnja, cvekla i šargarepa) i četiri izvedena ukusa (jabuka & breskva, jabuka & jagoda, višnja & cvekla i cvekla & šargarepa). 

Naša ambicija (vizija) bi mogla da bude da do 2025. godine postanemo vodeći proizvođač organskih sokova na teritoriji Srbije, a do 2030. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, osim Slovenije. 

Na osnovu toga, za 2021. godinu bismo mogli da postavimo sledeće ciljeve:

 • Obezbeđenje finansija u iznosu od 87.000 evra do 31.01.2021. godine
 • Obezbeđenje prostora i nabavka opreme do 15.06.2021. godine
 • Početak procesa proizvodnje do 31.06.2021. godine
 • Ulazak u tri najveća trgovinska lanca u Srbiji do kraja 2021. godine
 • Proizvodnja 27.500 litara soka, 75% osnovni, 25% izvedeni ukusi
 • Prodaja u iznosu od pet miliona dinara i profit od 1,3 miliona dinara
 • Formiranje tima od osam zaposlenih, od kojih petoro u proizvodnji
 • Izgradnja prepoznatljivosti i pozitivne slike u javnosti. 

Kako bismo ostvarili ove ciljeve, kao i gore pomenutu viziju, formulisali bismo:

 • Dugoročnu strategiju razvoja
 • Poslovni plan za 2021. godinu
 • Plan prodaje za 2021. godinu
 • Marketing plan za 2021. godinu
 • Plan proizvodnje za 2021. godinu
 • Mesečne operativne planove rada. 

U sledećem tekstu: korak 5 – formiranje tima. 

 Autor teksta je Igor Lazarević, poslovni savetnik sa više od 20 godina iskustva u razvoju poslovanja  

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru