Arhiva

Startapuj: Korak 7: obezbeđenje logistike

VTijZFko

Nakon što smo napravili plan, formirali tim i obezbedili finansije, prelazimo na sledeći korak, a to je obezbeđenje logistike.

Bez ovog koraka ne možemo početi sa radom. 

Šta podrazumevamo pod obezbeđenjem logistike? 

Pod obezbeđenjem logistike podrazumevamo ulaganje u konkretne pokretne i nepokretne stvari koje nam omogućavaju da počnemo sa razvojem proizvoda ili sa njegovom prodajom. To podrazumeva sledeće:

 • Obezbeđenje infrastrukture – obuhvata obezbeđenje bazičnih uslova za obavljanje posla, kao što su obezbeđenje prostora, opremanje prostora, obezbeđenje zemljišta, nabavku licenci itd.
 • Obezbeđenje sredstava za rad – obuhvata obezbeđenje „oruđa za rad“ pomoću kojih se obrađuju predmeti rada u finalne proizvode, kao što su mašine, oprema, alati, uređaji, rezervni delovi itd.
 • Obezbeđenje predmeta rada – obuhvata obezbeđenje ulaznih materijala koje obrađujemo pomoću sredstava za rad u finalne proizvode, kao što su sirovine, repromaterijali, poluproizvodi, roba itd.

Konkretno, obezbeđenje logistike obuhvata sledeće stvari:

 • Obezbeđenje prostora. To mogu biti zgrade, kancelarije, hale, hangari, magacini, skladišta, izložbeni prostori, prostori za odmor, kantine, restorani, igraonice, pa čak i zemljište. Prostor možemo kupiti ili iznajmiti. On mora ispunjavati sve potrebne uslove u pogledu komunalne opremljenosti (struja, voda, grejanje itd), bezbednosti i zaštite na radu, i mora da odgovara našim potrebama. Sastavni deo ovoga je i adaptacija prostora, koja podrazumeva sprovođenje raznih zanatskih i uređivačkih radova.
 • Opremanje prostora. Kada smo nabavili i priveli ga svojoj nameni (adaptacija, uređenje itd), moramo ga adekvatno opremiti. To znači nabavku kancelarijskog nameštaja, kancelarijske opreme, ugrađivanje potrebnih instalacija (npr. instalacija za ventilaciju), ugradnju zaštitne opreme (npr. sistema za zaštitu od požara), ugradnju opreme za bezbednost (npr. sistema video nadzora) itd. 
 • Nabavka opreme. Oprema je sve ono što koristimo u procesu obrade inputa (sirovina, materijala ili informacija) u outpute (proizvodi, usluge ili rešenja). Obuhvata opremu za rad (računarska oprema, telekomunikaciona oprema itd), proizvodnu opremu (mašine, aparati, uređaji, postrojenja itd), zaštitnu opremu (radna odela, HTZ oprema itd) i pomoćnu opremu (alati, oruđa, pribor, pomagala, sprave itd). 
 • Nabavka vozila. Vozila su sredstva za rad koja se koriste za transport ljudi i materijala. Zavisno od vrste posla, imamo putnička vozila (npr. za predstavnike prodaje) i teretna vozila (npr. za prevoz robe). Osim toga, imamo i posebne vrste vozila (npr. za transport mineralnih sirovina). Kod nekih delatnosti, vozila nisu pomoćna sredstva, već osnovna sredstva za rad, kao npr. kod taksi i kamionskog prevoza.
 • Nabavka rezervnih delova. Usko povezano sa opremom i vozilima su i rezervni delovi. U pitanju su rezervni delovi za opremu (za mašine, aparate, uređaje, alate itd), za ugrađene instalacije (za grejanje, za klimatizaciju, za mašinske instalacije itd) i za kupljena vozila (gume, mehanički delovi itd). 
 • Nabavka sirovina i materijala. Sirovine i materijali su „predmeti rada“, tj. „repromaterijal“ koji pomoću opreme obrađujemo u finalne proizvode. Npr. ako imamo restoran, naše sirovine će biti prehrambeni proizvodi, ako se bavimo proizvodnjom tekstila, naša sirovina će biti pamuk, a ako imamo zlataru, naše sirovine će biti zlato, srebro i drugi plemeniti metali i drago kamenje.
 • Nabavka poluproizvoda. Poluproizvodi su slični sirovinama i materijalima, s tim što su ovde u pitanju proizvodi koji su već u određenoj meri obrađeni. Poluproizvodi su najčešće predmet dalje obrade, ali se mogu i samostalno prodavati. Evo nekih primera: drvna građa, hemikalije i lekovi u rasutom stanju („in bulk“), sirova nafta, sirovo meso, mikroprocesori, LED ekrani, pa čak i softveri u procesu razvoja.
 • Nabavka robe. Oni koji se bave trgovinom na veliko (veleprodaja) i trgovinom na malo (maloprodaja) ne vrše obradu inputa u outpute (ne bave se proizvodnjom), već kupuju i dalje prodaju robu. Da bi to radili, oni moraju da nabave robu. Butici kupuju tekstil, piljarnice kupuju voće i povrće, auto saloni kupuju automobile, apoteke kupuju lekove, a supermarketi kupuju robu široke potrošnje (FMCG).
 • Nabavka nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina (Intangible Asset) je imovina koja ima svoju vrednost, ali koja nije u fizičkom obliku. Pojavljuje se u različitim oblicima i često je veoma značajna za mnoge startape. Može biti povezana sa hardverom (softveri), sa nosačima (filmovi, fotografije), sa intelektualnim radom (patenti, licence), sa kreativnim radom (autorska prava), sa pravnim odnosom (franšize, zastupništva, prava korišćenja) i sa neopipljivim vrednostima (zaštitni znak, Goodwill).
 • Obezbeđenje ostale logistike. Pored gore navedenih stvari, ponekad je potrebno obezbediti i ostale logističke uslove za početak rada. Tako ponekad moramo da organizujemo ishranu i smeštaj radnika, ponekad moramo da organizujemo uslove za druženje i razonodu, ponekad uslove za rad na daljinu (npr. rad od kuće), ponekad uslove za čuvanje dece (npr. organizovanje vrtića), a ponekad, što je vrlo bitno, i uslove za obavljanje istraživanja i razvoja (npr. za razvoj naprednih algoritama).

Tek nakon što obezbedimo logistiku, možemo otpočeti sa razvojem ili prodajom proizvoda. Zato ćemo u sledećem tekstu pričati o razvoju proizvoda i usluga, a potom i njihovoj prodaji i komercijalizaciji.

Autor teksta je Igor Lazarević, poslovni savetnik sa više od 20 godina iskustva u razvoju poslovanja. 

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata.

Više o Igoru