Arhiva

Vodič za brisanje poreskih obveznika iz sistema PDV-a

NVk3PKc0

Svi poreski obveznici koji više ne žele da budu u sistemu PDV-a, potrebno je da podnesu zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti propisan postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu.

Postupak izlaska iz sistema PDV-a, uređen je članom 38a Zakona o porezu na dodatu vrednost, i praktično počinje podnošenjem zahteva nadležnoj filijali Poreske uprave.

Treba znati da je glavni uslov za to da u prethodnih 12 meseci obveznik nije ostvario  promet veći od osam miliona dinara. Ukoliko je obveznik u prethodnih 12 meseci ostvario promet veći od 8 miliona dinara, onda ne ispunjava uslove za brisanje iz PDV evidencije, i ne može se osloboditi obaveza plaćanja PDV-a, osim u slučaju kada firma prestaje sa radom.

Ono što je važno znati i što je na neki način olakšavajuće, jeste, da je odluku o prestanku obavljanja PDV aktivnosti moguće doneti tokom cele godine i ne postoje zakonska ograničenja u tom smislu.

Kada je reč o proceduri potrebnoj za brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV-a koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV.

U Poreskoj upravi navode da se zahtev podnosi filijali Poreske uprave kod koje je obveznik evidentiran za obavljanje PDV aktivnosti, na Obrascu ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a i obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Inače, ovaj obrazac može se preuzeti u bilo kojoj filijali Poreske uprave ili sa portala Poreske uprave http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pdv/obrasci.html

Uz zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a obveznik podnosi popisnu listu i poresku prijavu za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.
 
Nadležni poreski organ potom sprovodi postupak po zahtevu za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a u okviru kojeg kontroliše podatke iz popisne liste.

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje iz evidencije obveznika PDV-a, a po izmirenju obaveza po osnovu PDV-a, on izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije obveznika.

Potvrda se izdaje na ObrascuPBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV-a.
 
Mali poreski obveznici i poljoprivrednici koji su se opredelili za obavezu plaćanja PDV-a, zahtev za brisanje mogu da podnesu po isteku roka od najmanje dve godine od podnošenja evidencione prijave nadležnom poreskom organu propisane u skladu sa Zakonom o PDV, ukoliko ispunjavaju uslove za prestanak obaveze plaćanja PDV-a.

Nadležni poreski organ, po podnošenju zahteva za brisanje iz evidencije PDV-a na obrascu ZBPDV u roku od 15 dana sprovodi postupak kontrole u skladu sa članom 40 Zakona o PDV i nakon sprovedenog postupka obavlja brisanje poreskog obveznika iz evidencije.

Važno je napomenuti da je obveznik dužan da proceni da se datum brisanja iz evidencije PDV poklapa sa datumom prestanka obavljanja delatnosti, ukoliko je razlog brisanja prestanak obavljanja delatnosti.

Nakon toga se štampa Potvrda o brisanju (Obrazac PBPDV) koji se službenom poštom dostavlja na adresu sedišta poreskog obveznika, objašnjavaju u Poreskoj upravi.

Marija Đorđić iz firme Experta d.o.o Beograd koja se bavi knjigovodstvom i konsaltingom podseća da je izlazak iz sistema PDV-a moguć u dva slučaja.

Pored već pomenutog da firma u prethodnih 12 mesecinije ostvarila promet veći od 8 miliona dinara, treba znati da se to može učiniti i ako je firma u postupku likvidacije.

Ukoliko se radi o firmi u likvidaciji, zahtev treba podneti najkasnije 15 dana pre dana brisanja firme iz registra, kaže ona.

Đorđić podseća da je osim toga što sam određuje kada će izaći iz sistema PDV-a, obveznik dužan da izvrši popis avansa i dobara, uključujući opremu i ulaganja, po osnovu kojih je imao pravo odbitka PDV-a, da izvrši ispravku odbitka PDV-a po osnovu opreme i ulaganja, utvrdi odbitni PDV po osnovu dobara i avansa, isplati zbir iznosa kroz poslednju PDV prijavu koju podnosi na dan brisanja. Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza firma iskazuje kao dug za PDV u poreskoj prijavi.

“Ukoliko ne poseduje neku klasu imovine, pa nema šta da popišu, o tome treba da podnesu  izjavu u slobodnoj formi”, objašnjava sagovornica.

Po okončanom postupku Poreska uprava će izdati  potvrdu o tome.

Ipak za male poreske obveznike važe drugačija pravila. Ako su u sistem PDV-a ušli dobrovoljno, ne može se obaviti brisanje pre isteka roka od dve godine.

„Podsećamo sve male poreske obveznike koji su, iako nisu ostvarili promet veći od 8 miliona, dobrovoljno ušli u sistem PDV-a da iz njega ne mogu izaći dve godine od ulaska u taj sistem oporezivanja”, kaže Đorđić.

Tek nakon isteka ovog perioda, obveznik koji ispunjava uslove, može da podnese zahtev za brisanje iz sistema.

Po okončanju postupka, Poreska uprava izdaje potvrdu o brisanju iz sistema PDV-a.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi