Arhiva

Zakonska prava zaposlenih nisu isto što i benefiti

PWGemhzb

Kada oglašavate slobodnu poziciju u oglasima, osnovna zakonska prava radnika ne treba predstavljati kao povlastice koje ih očekuju.

Plaćen prevoz i topli obrok, mogućnost odlaska na bolovanje bez pretnje otkazom, normalna komunikacija i adekvatna novčana naknada se podrazumevaju zakonski, a benefiti koje nudite su potpuno druga stavka.

Zato pogledajte Zakon o radu, jer se njime utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, a mi za vas izdvajamo najvažnije članove.

Potpisivanje ugovora o radu, prijava na socijalno osiguranje i ostale obaveze pooslodavaca

Prvo što treba da ponudite novom kandidatu jeste Ugovor o radu ili Ugovor o delu, u zavisnosti od pozicije i obima posla. Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka – jedan se obavezno predaje zaposlenom.

Sledeća dužnost poslodavca je radnika prijavi na socijalno osiguranje pre stupanja na rad. Po osnovu te prijave poslodavac je u obavezi da iz zarade i na zaradu zaposlenog plaća doprinose za socijalno osiguranje, što će kasnije omogućiti zaposlenom da ostvaruje pravo na lečenje, na penziju, na naknadu tokom nezaposlenosti i sva ostala prava iz socijalnog osiguranja. Zaposleni prvog radnog dana ima pravo da zahteva od poslodavca da mu uruči po jedan primerak dva važna akta – ugovora o radu i MA obrasca, kao dokaze zasnivanja radnog odnosa i prijave na socijalno osiguranje.

Posao treba da organizujete tako da garantujete zaposlenima bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom i drugim propisima, jer će se svaka povreda zaposlenog i drugih lica u radnom prostoru smatrati vašim propustom, sem ukoliko nije nastupila usled nepridržavanja pravila od strane zaposlenog ili usled više sile. U svakom slučaju, na vama je da preduzmete sve mere predostrožnosti kako bi radno mesto učinio bezbednim. Ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom, dužni ste da mu je nadoknadite.

Vaša je obaveza da redovno isplaćujete zaposlenima Ugovorom dogovorene zarade do kraja meseca za prethodni mesec, kao i da obračunate i uplatite pripadajuće poreze i doprinose.

Poslednja i možda najvažnija stavka, jeste da poštujete njihov integritet i dostojanstvo, da u firmi sankcionišete svaku diskriminaciju i uznemiravanje, jer ćete tako stvoriti zajednicu koja će uvek priskočiti vama i jedni drugima u pomoć, kako na poslu, tako i privatno, a to vredi „svaku paru”.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Tekstovi nastali u periodu od 2019. do 2023. godine na prvoj verziji portala sačuvani su u okviru arhive.

Više o Arhivi