eUprava

Obaveze u vezi sa elektronskim arhiviranjem dokumenata od 01.01.2024. godine

Od 01.01.2024. godine stupa na snagu Uredba o tehničko tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i arhiviranje arhivske građe i dokumentarnog materijala, kojom se uređuje čuvanje i zaštita dokumentacije nastale u elektronskom obliku.

Uredba se odnosi na javni i privatni sektor.

Javnom sektoru namenjeno je rešenje eArhiv. Ovaj novi državni servis počenje sa radom 01.01.2024. godine.

Privatnom sektoru ostavljena je sloboda da izabere rešenje za čuvanje i zaštitu dokumentacije, ali su propisane funkcije i uslovi koje to rešenje treba da zadovolji.

Subjekti treba da donesu opšti akt kojim će regulisati ovu oblast poslovanja.

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Urednički tim Naše mreže je dinamična i iskusna grupa autora koji su posvećeni pružanju pronicljivih analiza, vesti iz industrije i detaljnih profila uspešnih preduzetnika.

Više o redakciji