Važni datumi

Rok za predaju revizorskog izveštaja uz bilans za 2022. godinu

Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, dužni su da, uz redovne i konsolidovane godišnje finansijske izveštaje dostave Agenciji za privredne registre:

  1. odluku o usvajanju redovnog, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja;
  2. godišnji izveštaj o poslovanju, odnosno konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju u skladu sa ovim zakonom;
  3. revizorski izveštaj, koji je sastavljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, uz koji se prilažu finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije;
  4. korigovane redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno korigovane konsolidovane finansijske izveštaje, usvojene od strane nadležnog organa, ako sadrže korekcije u odnosu na dostavljene finansijske izveštaje.

Pobrojanu dokumentaciju pravna lica i preduzetnici dostavljaju Agenciji najkasnije do:

  1. 30. juna naredne godine za redovne godišnje finansijske izveštaje;
  2. 31. jula naredne godine za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje.

Ukoliko se izveštaj revizora predaje bez korigovanja finansijskih izveštaja, koji su već predati zaključno sa 31.03.2023. godine, potrebno je da obveznici kreiraju poseban zahtev za dostavljanje dokumentacije kroz informacioni sistem APR-a i podnesu samo traženu dokumentaciju. Sam revizorski izveštaj mora (o okviru istog fajla – dokumenta) da sadrži i bilanse na koje se odnosi.

Teme

Dopao Vam se tekst?
Podelite ga sa prijateljima!

Autor

Urednički tim Naše mreže je dinamična i iskusna grupa autora koji su posvećeni pružanju pronicljivih analiza, vesti iz industrije i detaljnih profila uspešnih preduzetnika.

Više o redakciji